Dommere 2017-2018

Solid partner-/klubbsamarbeid og dyktige dommerkontakter sørger for at følgende kampledere dømmer for Follo HKD:

Ida Ringlund Hansen FHKD
Linda K. Andersen Son HK (dommerkontakt Erling Thorsen)
Helene Solsand Son HK (dommerkontakt Erling Thorsen)


NHF Region Øst, Dommersider

NHF informasjon for dommere og støtteapparat

Lov og reglement (sportslig og administrativt) filer for nedlasting fra forbundets side her

TOP