Follo HK Damer som ambassadør for din bedrift?

Med visjonen ”Mot toppen med lokale krefter” satser Follo HK Damer på å klatre mot norgestoppen ved hjelp av innsats fra spillere fra lokalmiljøet. I alt har klubben tre lag i seriespill, der damelaget i 1.divisjon er hovedsatsingsområde. Målsettingen er å sikre plassering på øver halvdel av tabellen sesongen 17/18 for deretter å rykke opp til eliteserien når grunnlaget for dette er på plass.

I og med at det er de unge håndballspillerne i regionen som i fremtiden skal drive laget fremover, ønsker vi å gi et så godt tilbud som mulig til disse talentene. For rekruttering gjennomfører vi talentsamlinger og tilrettelegger for talentfulle spillere som er fra våre partnerklubber.  Flere av deltakerne fra samlingene kommer til å spille i Follodrakta inneværende sesong og utgjør sammen med noen allerede etablerte Follospillere vårt J18-lag.

Partnerklubbsamarbeidet er bærebjelken for klubben vår og vi ønsker derfor å fortsette dialogen med klubbene slik at flere talenter blir plukket opp og gitt muligheter til å utvikle seg videre før de eventuelt gir seg som følge av manglende seniortilbudd i moderklubben eller "eksporteres" ut av Folloregionen.

Vi har også rekruttlag som nå er i 3. divisjon. Hensikten er at dette skal fungere som klubbens ’farmerlag’ for damelaget. Denne modellen har vist seg å bære frukter. Her får både de damespillerne som ennå ikke har fått innpass i K1-troppen muligheten til å ’spille seg inn på laget’, samtidig som J18-spillerene kan høste seniorerfaring som et skritt på deres veien mot A-lags spill.

FHKD har spillere som trener med rekruttene våre. Dette er spillertalenter (J15/J16) som kommer fra våre partnerklubber. Disse gis et tilbud om inntil to treninger i uken, men dette styres av treneransvarlig i partnerklubben i dialog med FHKDs rekruttrener. Forutsetningen for å få dette tilbudet er at de i første rekke bidrar på eget klubblag. Grunnen er at FHKD ikke ønsker å tappe partnerklubbene våre for de beste spillerene. Vi har tro på at bredde er viktig for å få frem talenter.

Klubben har erfarne og dedikerte trenere i alle tre treningsmiljøene våre som vet hva som kreves for å hevde seg innen håndballen. Dette kommer jentene til gode og FHKD har stor tro på en positiv utvikling av spillerstallen. Det er også et godt samarbeid mellom gruppene slik at det gis anledning til å hospitere - både på treninger og i kamper.

Det er en erkjennelse at det er kostnadskrevende å nå målsetningene i de ulike spillergruppene, men FHKD har et langsiktig perspektiv på satsingen. Har du/dere lyst til å støtte det arbeidet som FHKD gjør for unge talenter i regionen? Da setter vi stor pris på å høre fra deg/dere.

 

TOP